Enkel

Galleblokade

Kløe i svangerskapet kan være symptom på sykdom i galleveier og lever, som for eksempel blokkering av galleveiene, gallestase. Dette kjennetegnes typisk ved at den gravide blir plaget av unormal og sterk kløe. Kløen er vanligvis tilstede over det meste av kroppen, men den er oftest mest intens i håndflater og fotsåler. Kløen er som regel verst om natten. De fleste får plagene i siste del av svangerskapet. Det følger ingen utslett med kløen, men hos omtrent 10 prosent kan man oppleve en svak gulsott.

Tilstanden gir en liten økning i faren for fosterdød, og litt økt risiko for fortidlig fødsel. Ved legeundersøkelse skilles denne sykdommen fra andre sykdommer som medfører kløe i svangerskapet, ved hjelp av blodprøver. Det er typisk at nivået av gallesyrer i blodet er tydelig forhøyet, og det kan også være utslag i noen andre leverprøver. Få dager etter fødselen vil kløen være borte og blodprøvene normale.

Intrahepatisk kolestase er en slik sykdom, som påvises gjennom blodprøver. Denne tilstanden øker risikoen for fortidlig fødsel, misfarget fostervann og at barnet skal dø i mors mage. Tilstanden behandles med allergitabletter og går vanligvis over etter fødselen.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 2 og 3

Søkeord: galleblokade, galle, gallevei, blokkerte galleveier