Enkel

Gulsott hos den gravide

Gulsott i svangerskapet er et sjeldent symptom eller tegn. Tilstanden kan skyldes både graviditetsbetingede og ikke-graviditetsbetinget sykdom. Den vanligste graviditetsbetingede tilstanden er innsnevringer i gallegangene inne i leveren, mens alvorligere tilstander som HELLP-syndrom og akutt fettlever er sjeldne. Eksempler på ikke-graviditetsbetingede tilstander er lever- eller galleveissykdom, smittsom leverbetennelse (hepatitt).

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært sjelden

Trimester: 2 og 3

Søkeord: gulsott, ikterus, icterus, gulfarging av huden, kløe,