Enkel

HELLP-syndromet

Temaside om Korona

HELLP-syndromet er en komplikasjon som kan oppstå i svangerskapet eller like etter fødselen. HELLP-syndromet klassifiseres enten som en atypisk form for svangerskapsforgiftning (preeklampsi) eller som en komplikasjon til alvorlig svangerskapsforgiftning (eklampsi). Denne formen for svangerskapsforgiftning innebærer høy risiko for alvorlige komplikasjoner hos moren.

Det angis at 10-20 prosent av gravide med alvorlig svangerskapsforgiftning utvikler HELLP-syndrom, men forekomsten er trolig høyere fordi diagnosen kan overses.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært sjelden

Trimester: 3

Søkeord: HELLP-syndromet, svangerskapsforgiftning, preeklampsi, eklampsi