Enkel

Hepatitt

Alle som har hepatitt A, B eller C, kan oppleve hudkløe. I svangerskapet kan hepatitt A føre til sterkere hudkløe enn hos ikke-gravide på grunn av det høye østrogennivået i kroppen under graviditeten. Hos kvinner med hepatitt C kan graviditeten utløse hudkløe som de tidligere i sykdomsforløpet ikke har merket noe til.

Hepatitt B-infeksjon i svangerskapet kan hos noen utvikle seg til en meget alvorlig sykdom, mens den hos andre kan forløpe uten tegn på sykdom. Hvis du vet at du er kronisk bærer av hepatitt B, kan du forebygge infeksjon hos det nyfødte barnet ved å sikre at det får en sprøyte med immunglobulin like etter fødselen og at vaksinering startes snarest. Immunglobulin må gis i løpet av 24 timer etter fødselen, og det vil i 95 prosent av tilfellene forhindre infeksjon hos barnet.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært sjelden

Trimester: 2 og 3

Søkeord: hepatitt A, hepatitt B, hepatitt C, leverbetennelse