Enkel

HIV-infeksjon

Omtrent 25 prosent av alle barn født av HIV-smittede mødre, vil bli smittet med HIV. Hvis HIV-infeksjon påvises hos den gravide, vil man tilby antiviral behandling, slik at risikoen for å overføre smitten til barnet faller til under 5 prosent.

Alle gravide kvinner bør få rutineundersøkelse for HIV-antistoffer. HIV-positive kvinner skal henvises til et team med spesialkompetanse. Behandlingen i Norge består av antiviral behandling av mor i svangerskapet, fødsel ved keisersnitt, unngå amming, samt antiviral behandling av barnet.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Alle

Søkeord: HIV-infeksjon, aids,