Enkel

Høytstående fosterhode

Fosterets hodet skal normalt feste seg i bekkeninngangen to eller flere uker før fødselen hos førstegangsgravide. Et fosterhode som fortsatt befinner seg over bekkeninngangen etter dette tidspunktet, kalles høy fosterhodestilling. Hos gravide som har født tidligere, vil hodet i mange tilfeller ikke sige ned i bekkenet før fødselen er i gang.

Årsakene til høytstående hode kan være flere. Det kan være misforhold mellom størrelsen på fosterhodet og vidden på mors fødselskanal, slik at det blir for trangt - det vil si enten for trang fødselskanal eller for stort hode. Manglende feste kan også skyldes at morkaka ligger foran åpningen til livmoren. Noen ganger finner en ingen forklaring på hvorfor fosterhodet står høyt. Legen vil ved svangerskapskontrollen forsøke å kartlegge om noen av de ulike risikofaktorene for høytliggende hode er tilstede, dersom det er første svangerskap.

Som regel går fødselen normalt både for flergangsfødende og førstegangsfødende.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 3

Søkeord: høytstående hode, hodet står høyt, bevegelig hode, forliggende del