Enkel

Jernmangelanemi

Jernmangel betyr at kroppens jernlagre er tomme. Jern er nødvendig for at kroppen skal kunne lage proteinet hemoblogin (Hb) som frakter oksygen i blodet. Jernmangel påvises gjennom måling av lave verdier av blodprøvene ferritin og transferrin-metning. I unntakstilfelle stilles diagnosen ved mikroskopi av beinmargsutstryk.

Det er usikkert om jernmangel alene kan gi symptomer, meningene om dette er delte blant fagfolk. Lavt jerninnhold i kroppen vil på sikt føre til utvikling av lav blodprosent, anemi.

I svangerskapet øker kvinnens jernbehov, dette kompenseres delvis ved økt opptak av jern i tarmen. Mengden røde blodceller øker med 20 prosent, men en 50 prosent økning i blodvæskevolumet i den gravides kropp medfører likevel en lavere blodprosent (hemoglobin). Hb i området 8,5-10,5 er forbundet med mindre risiko for lav fødselsvekt eller tidlig fødsel. Verdier lavere enn 8,5, og spesielt høye verdier, kan være forbundet med økt risiko for komplikasjoner.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: Alle

Søkeord: jern, anemi, lav blodprosent