Enkel

Kløe i svangerskapet

Hudsykdommer som du har før du blir gravid - som atopisk eksem og psoriasis, kan endres i løpet av svangerskapet. Noen blir verre og noen blir bedre.

Elveblest og intens kløe. Utbrudd av elveblestliknende flak og prikker (papler) med eller uten røde hudområder, kan være såkalt "pruritiske urtikarielle papler og plakk i svangerskapet (PUPPP)". Utslettet opptrer først på magen, ofte samtidig med strekkmerker, og av og til er også armer og bein rammet. PUPPP oppstår oftest i tredje trimester. Kløen kan behandles med allergitabletter og kortisontabletter. Utslettet går vanligvis tilbake en til to uker etter fødselen, og er den vanligste hudsykdommen som oppstår i forbindelse med svangerskap.

Svangerskapskløe. Kan oppstå i alle tre trimester. Det er et normalfenomen, men er plagsomt. Tilstanden kan ha sammenheng med den voksende livmoren som setter huden på magen i økende strekk. Hormonelle forandringer er sannsynligvis medvirkende til tilstanden. Allergimedisiner og kortisonsalver brukes til å lindre kløen, som kan vedvare i flere uker og måneder etter fødselen.

Gallestase. Kløe kan også være symptom på sykdom i galleveier og lever, som for eksempel blokkering av galleveiene, gallestase. Dette kjennetegnes typisk ved at den gravide blir plaget av unormal og sterk kløe. Kløen er vanligvis tilstede over det meste av kroppen, men den er oftest mest intens i håndflater og fotsåler. Kløen er som regel verst om natten. De fleste får plagene i siste del av svangerskapet. Det følger ingen utslett med kløen, men hos ca. 10% kan man oppleve en svak gulsott. Tilstanden gir en liten økning i faren for fosterdød, og litt økt risiko for fortidlig fødsel. Ved legeundersøkelse skilles denne sykdommen fra andre sykdommer som medfører kløe i svangerskapet, ved hjelp av blodprøver. Det er typisk at nivået av gallesyrer i blodet er tydelig forhøyet, og det kan også være utslag i noen andre leverprøver. Få dager etter fødselen vil kløen være borte og blodprøvene normale.

Intrahepatisk kolestase. Er en slik sykdom, som påvises gjennom blodprøver. Denne tilstanden øker risikoen for fortidlig fødsel, misfarget fostervann og at barnet skal dø i mors mage. Tilstanden behandles med allergitabletter og går vanligvis over etter fødselen.

Svangerskapspemfigoid er en annen svært sjelden tilstand som kan oppstå i svangerskapet. Lokaliserte kløende papler, plakk og væskefylte små blærer (vesikler) utvikler seg til mer utbredte vesikler eller blemmer (bullae). Vanligvis starter utslettet rundt navlen. Ansiktet, hodebunnen og slimhinnene er som regel ikke angrepet. Det er risiko for fortidlig fødsel og fødsel av små barn, og 5-10 prosent av barna blir født med plagsomme utslett.

Impetigo herpetiformis. Utslett som oppstår på lårene og i lysken, men som kan spre seg til resten av kroppen, kan skyldes impetigo herpetiformis. Dette er en svært sjelden komplikasjon, som kan oppstå i siste halvdel av svangerskapet. Kroppslige symptomer kan være kvalme, brekninger, diaré, feber, frysninger og forstørrede lymfeknuter. Utslettet består av runde, buete eller flerkantete flekker dekket med små, smertefulle pusspropper (pustler).

Pruritisk follikulitt. Røde, kviseliknende prikker (papler) og sterile pusspropper (pustler) som oppstår på magen, armene, brystet og ryggen, og som ikke klør, kan være pruritisk follikulitt i svangerskapet. Tilstanden er sjelden, og utgjør ingen fare for fosteret. Utløses i andre og tredje trimester, og går som regel over etter fødselen.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Alle

Søkeord: kløe, galle,