Enkel

Kvalme i svangerskapet

Kvalme er svært vanlig i svangerskapet og har sjelden noen alvorlig innvirkning på helsen din. Kvalmen kan starte allerede to uker etter første uteblitte menstruasjon, og den vil for de fleste avta etter uke 12.

Det finnes mange gode råd mot kvalme, men få råd er vist å ha effekt i vitenskapelige studier. Blant de rådene som har bevist effekt, er akupressur på et spesielt punkt på underarmen, og 1. generasjons antihistaminer. Det anbefales å spise små og hyppige måltider når du er plaget med kvalme. I noen tilfeller kan kvalmen bli så voldsom at det blir vanskelig å dekke behovet for mat og drikke, og allmenntilstanden kan svekkes. Ved slik ekstrem svangerskapskvalme bør du kontakte lege. 75-80 prosent opplever kvalme i starten av svangerskapet. En prosent opplever ekstrem svangerskapskvalme, som krever behandling eller oppfølging på sykehus. Å spise små og hyppige måltider kan hjelpe mot kvalmen.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: 1

Søkeord: oppkast, brekninger, morgenkvalme, svangerskapskvalme