Enkel

Kynnere

Kynnere er sammentrekninger i livmoren som er uregelmessige og smertefrie, kalles kynnere eller svangerskapsrier. Kynnere er livmorens trening mot fødselen, og det er en normal og ufarlig del av svangerskapet. Dersom sammentrekningene blir uvanlig hyppige eller sterke, kan det være vanskelig å skille dem fra ekte rier. Dersom de øker i hyppighet, er vonde og regelmessige, er det rier. Kontakt lege eller føden dersom du er usikker.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: 3

Søkeord: kynnere, rier, svangerskapsrier