Enkel

Leddgikt og graviditet

Blant kvinner med leddgikt opplever omtrent 75 prosent at svangerskapet fører til en bedring av giktsykdommen.

Som hovedregel bør kvinnen ikke innta medisin under graviditeten. Noen med leddgikt vil likevel få behov for medisinsk behandling. Det krever en nøye vurdering av lege og pasient av de risikoer og plager som sykdommen måtte ha for såvel den gravide som fosteret, og de risikoer og fordeler som er forbundet med det enkelte legemidlet. Der medisinsk behandling er absolutt nødvendig, er de første 12 uker og de siste fire uker de mest sårbare for fosteret.

Etter fødselen vil sykdomsaktiviteten ta seg opp i løpet av de første 3 månedene, og 4 måneder etter fødselen opplever opp til 98 prosent av kvinnene symptomforverring. Denne forverring vedvarer ikke, og tilstanden vender i løpet av ca. et år tilbake til det nivå den hadde før graviditeten. Det er viktig med nok hvile og avlastning under svangerskapet, og ergo- og fysioterapeutiske tiltak kan gjøre hverdagen lettere.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Alle

Søkeord: leddgikt, RA, leddbetennelse, revmatoid artritt, reumatoid artritt