Enkel

Listeriose

Listeriose er en næringsmiddelbåren zoonose - en dyresykdom som kan smitte over på menneske. Sykdommen forårsakes av bakterien Listeria monocytogenes. Bakterien er vidt utbredt i naturen og finnes hos et stort antall dyrearter. L monocytogenes kan formere seg ved kjøleskaptemperatur. De fleste mennesker inntar av og til matvarer som inneholder Listeria uten å bli syke, men enkelte tilstander øker sjansen for sykdom. Disse tilstandene er svekket immunforsvar, graviditet, alkoholisme, høy alder og underliggende sykdom som kreft og diabetes.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Alle

Søkeord: listeriose, Listeria