Enkel

Medisiner og graviditet

Som en hovedregel bør man forsøke å bruke minst mulig medisiner når man er gravid. Medisiner kan skade fosteret, og det tryggeste er å avstå fra bruken dersom medisinene ikke er nødvendige. Noen sykdommer krever imidlertid medikamentell behandling også hos gravide. Bruk av medisiner under svangerskap bør alltid diskuteres med lege. Dette gjelder også kosttilskudd.

Det finnes medisiner som kan påvirke unnfangelsen. Det gjelder først og fremst medikamenter som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer - DMARDs som er en forkortelse for disease-modifying anti-rheumatic drugs. Preparatene brukes imidlertid også ved andre kroniske betennelsessydommer. Dersom du bruker slike medikamenter, bør du kjenne til risikoen knyttet til dem vedrørende gravidtet og amming.

Nybakte mødre kan ha bruk for legemidler mens de ammer. Enkelte legemidler lar seg fint kombinere med amming, andre krever tilpasninger og noen er uforenlige med amming. Legemiddelbruk i ammeperioden bør derfor alltid diskuteres med lege. Om du har inntrykk av at medikamentell behandling av deg som mor påvirker barnet, bør dette drøftes med lege.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: Alle og etter fødsel

Søkeord: legemidler, medisin