Enkel

Migrene i svangerskapet

Under svangerskap opplever de fleste stor reduksjon i antall migreneanfall. Mer stabile hormonnivåer antas å være årsaken til dette. Under graviditet bør du prøve å unngå å bruke migrene-medisiner. Dersom medikament må gis, anbefales paracetamol.

Nyere forskning åpner for bruk av forebyggende medisin mot migrene hos gravide med hyppige og alvorlige anfall, spesielt når disse ikke avhjelpes med symptomlindrende behandling. Betablokkere som propranolol blir da framhevet som et av førstevalgene, i lavest mulig effektive dose.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: Alle

Søkeord: migrene, hodepine,