Enkel

Multippel sklerose og graviditet

Hvis kvinner med MS ammer barnet sitt, kan sjansen for å få attakker etter fødselen bli mindre. Det antyder en amerikansk studie, men det er grunn til å være skeptisk til nyheten.

Observasjonene om MS og svangerskap er etterhvert relativt klare. Det er ikke flere akutte forverringsepisoder av MS i løpet av de ni månedene svangerskapet varer enn det en ville forvente hos kvinner med MS som ikke er gravide i ni måneder. Svangerskapet synes ikke å øke antall akutte forverringsepisoder, snarere er det motsatt i det enkelte studier antyder at sykdomsaktiviteten avtar gjennom denne perioden. Det er imidlertid et økt antall akutte forverringsepisoder eller nye symptomer i de seks første månedene etter fødsel sammenliknet med det som kan forventes i en tilsvarende tilfeldig seks måneders periode. Disse episodene bør behandles og håndteres på samme måte som enhver forverringsepisode ved MS.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Alle

Søkeord: multippel sklerose, MS,