Enkel

Nedsatt treningsevne i svangerskapet

Nedsatt treningsevne på grunn av dårligere oksygenopptak er et fenomen i svangerskapet. På grunn av økt oksygenbehov i hvile, og økt arbeid med å puste fordi den forstørrede livmoren presser mellomgulvet opp, og lungevolumet derfor minsker, så er det mindre oksygen tilgjengelig når den gravide driver med kondisjonstrening. Kroppens maksimale ytelse blir således noe redusert.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 2 og 3

Søkeord: nedsatt kondisjon, form, dårlig form, trening