Enkel

Overtidig svangerskap

Dersom du fortsatt ikke har født 14 dager etter ultralydtermin, regnes dette som overtid. Det vil si fra uke 42+2, 296 dager etter første dag i siste menstruasjon. Ved overtid bir du henvist til svangerskapspoliklinikk eller fødeavdelingen for oppfølging. Risikoen for komplikasjoner hos mor og barn øker ved overtidig svangerskap.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 3

Søkeord: overtid, overtidighet, gå over tiden