Enkel

Primær biliær cirrhose

Dette er en kronisk leversykdom som følge av trange galleganger. Sykdommen rammer oftest kvinner, og den kan oppdages tilfeldig ved patologiske leverprøver. Primær biliær cirrhose karakteriseres av slapphet og hudkløe som forverres i svangerskapet, legemidlet ursodeoksykolsyre kan ha god effekt på kløen. Årsaken til sykdommen er ukjent. Forstyrrelser i immunsystemet og genetiske faktorer synes å være viktig. Tilstanden gir sjelden problemer under svangerskapet.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært sjelden

Trimester: 2 og 3

Søkeord: primær biliær cirrhose, PBC, galle, galleveissykdom