Enkel

Protein i urinen

Proteinuri i første halvdel av svangerskapet er tegn på sykdom i nyre eller urinveier, eventuelt ortostatisk proteinuri - en ufarlig tilstand der protein lettere enn normalt skilles ut i urinen når man er oppegående. Når det eneste unormale funnet kun er påvisning av protein i urinen, såkalt isolert proteinuri, tas kontroll av morgenurin. Dersom morgenurinen er fri for protein, tyder det på ortostatisk proteinuri. Proteinuri i siste del av svangerskapet kan være tegn på svangerskapsforgiftning. Kontroll av blodtrykk er derfor viktig.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 3

Søkeord: eggehvite i urinen, protein i urinen