Enkel

PUPPP

Utbrudd av elveblestliknende flak og prikker (papler) med eller uten røde hudområder, kan være såkalt "pruritiske urtikarielle papler og plakk i svangerskapet (PUPPP)". Utslettet opptrer først på magen, ofte samtidig med strekkmerker, og av og til er også armer og bein rammet. PUPPP oppstår oftest i tredje trimester. Kløen kan behandles med allergitabletter og kortisontabletter. Utslettet går vanligvis tilbake en til to uker etter fødselen, og er den vanligste hudsykdommen som oppstår i forbindelse med svangerskap.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært sjelden

Trimester: 3

Søkeord: PUPPP, elveblest