Enkel

Pusteproblemer i svangerskapet

Mot slutten av svangerskapet er det vanlig å ha en følelse av at du ikke får trukket pusten dypt nok. Dette er på grunn av det økende presset livmoren har på lungene. Den store livmoren skyver mellomgulvet oppover. Det betyr at lungene ikke kan utvides like mye som når du ikke er gravid. Du har rett og slett mindre å puste med. Dette normaliseres etter fødselen.

Astma er en komplikasjon i fem prosent av svangerskapene. Det er viktig å sørge for god behandling av astma under svangerskapet. Behandlingen er den samme som blir gitt ved astma utenom svangerskapet. De som ikke behandles med steroider, får barn som i gjennomsnitt har 25 prosent lavere fødselsvekt enn de som behandles. Gravide med astma trenger, og skal ha, tett oppfølging både gjennom svangerskapet og etter fødselen.

Blodpropp i lungene (lungeemboli). Det er en sjelden, men alvorlig komplikasjon i svangerskapet. Forklaringen er som regel en blodpropp som har dannet seg i leggen, som løsner og som følger blodstrømmen til den kiler seg fast i lungene. Der vil blodproppen blokkere blodforsyningen til en del av lungen. Tilstanden gir som regel en ganske brått oppstått tungpusthet og kan forløpe dramatisk.

Kardiomyopati. Økt mengde vann i kroppen (hovne bein), tungpusthet ved anstrengelser, tungpusthet når du ligger men ikke når du sitter opp, nattlige anfall med tungpusthet, vedvarende hoste, ubehag fra magen og hjertebank kan være symptomer på svangerskapsrelatert kardiomyopati. Sykdommen er sjelden. Amerikanske tall antyder at det forekommer hos en per 4000 svangerskap.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 2 og 3

Søkeord: pustevansker, kortpust, tungpust, pusteprembler