Enkel

Røyking i svangerskapet

Kullosen fra sigarettrøyken fortrenger oksygenet fra de røde blodlegemene og gjør at fosteret hele tiden lider av litt surstoffmangel. Nikotinet i tobakken gjør dessuten at blodårene trekker seg sammen så barnet får dårligere blodtilførsel. Disse, og mange andre stoffer i røyken, gjør at barnet ditt blir dårligere rustet til tåle påkjenninger. Det er flere tilfeller av abort og dødfødsler blant røykere, og barna blir ofte litt mindre og har trangere luftveier. De er generelt litt svakere og har oftere umodne lunger. Flere undersøkelser tyder på at barn av røykere kan henge litt etter i vekst, det gir også større risiko for krybbedød, og for luftveisinfeksjoner og ørebetennelser. Husk at det aldri er for sent å slutte. Dersom du kutter ut røyken helt før 4. måned, er det vanskelig å finne alvorlige skader hos barnet senere. Til og med om du slutter bare noen uker eller dager før fødselen, så hjelper du barnet.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: Alle

Søkeord: røyking, sigaretter, røyk,