Enkel

Ryggmargsbrokk

Nevralrørsdefekter er en gruppe medfødte tilstander som skyldes manglende lukking av strukturene omkring ryggmargen. Feilen skjer svært tidlig i fosterlivet, vanligvis i tredje eller fjerde svangerskapsuke. Hos det ferdig utviklede fosteret resulterer denne misdannelsen i at deler av en eller flere rygghvirvler mangler, slik at ryggmargen blir liggende mer eller mindre åpen. Det finnes flere ulike varianter av nevralrørsdefekter, vanligst er såkalt spina bifida occulta, som muligens forekommer hos så mye som hvert tredje menneske. Spina bifida occulta er vanligvis ufarlig og gir få eller ingen plager. Mest alvorlig er anencephali, der hjernen mangler fullstendig. Imellom disse ytterpunktene er det særlig én tilstand som er forholdsvis vanlig, nemlig myelomeningocele.

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet om at mangel på vitaminet folat (folinsyre) kan øke risikoen for nevralrørsdefekter betydelig. Det anbefales derfor at alle som planlegger å bli gravide, tar folat-tilskudd (se pasientinformasjon ).

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Etter fødsel

Søkeord: ryggmargsbrokk, nevralrørsdefekt,