Enkel

Ryggsmerter i svangerskapet

Rygg- og bekkensmerter i svangerskap forekommer hyppig. Bekkensmerter rapporteres hos ca. 20% blandt gravide. Ca. 5% har alvorlige problemer med smerter og nedsatt funksjon. 3 mnd etter fødsel plages fortsatt ca. 7% med bekkensmerter.

Årsaken til rygg- og bekkensmerter er ukjent, men noen forklaringer er vanlige. Økt kroppstyngde og forandret fasong belaster ryggmuskulatur på en annen måte enn normalt. Bekkenledd påvirkes av hormoner og blir mer ustabile. På grunn av forandret mekanikk kan dette føre til unormal bevegelighet i leddene, og av den grunn smerter.

Behandling hos fysioterapeut med vekt på bekkenstabiliserende øvelser anbefales. Studier tyder på at individuell behandling med øvelser, informasjon og rådgivning er bedre enn gruppebasert behandling. Andre behandlingsformer kan være virksomme, men dokumentasjonen er sparsom.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 2 og 3 og etter fødsel

Søkeord: rygg, vondt i ryggen, lumbago, veikrygg, ryggsmerter