Enkel

Senabort

Tap av graviditet i andre trimester skjer i peroden fra 13. til 27. svangerskapsuke og er en sjelden hendelse. Tap av graviditet før 20. uke defineres som en abort, mens det etter 20. uke defineres som dødfødsel. Ca. 1-5% av graviditeter tapes i uke 13 til 19, mens dødfødsel forekommer i 0,3% av graviditetene i uke 20 til 27, noe som tilsvarer andelen dødfødsler i tredje trimester. De viktigste årsakene til tap av barn i andre trimester er kromosomforandringer, anatomiske forhold ved mor og barn (for eksempel nevralrørsdefekter), feil i mors koagulasjonssystem (trombofili) og infeksjoner.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 2

Søkeord: senabort, dødfødsel