Enkel

Seteleie

Ved seteleie ligger fosterets rompe lengst ned mot livmorsåpningen, slik at bekkenet eller setet til fosteret er den førende delen. Fosterets lengdeakse er i slike tilfeller parallell med morens lengdeakse. 3-4% av alle barn som fødes, ligger i seteleie, og andelen øker ved for tidlige fødsler.

Ved kjent seteleie planlegges fødselen på forhånd med fødselslege/jordmor. I noen tilfeller vil man anbefale keisersnitt. I andre tilfeller anbefales vaginal forløsning.

Det er ikke uvanlig at et seteleie blir oppdaget under fødselen. Fødselslegen vil da vurdere om fødselen skal fortsette som en vaginal fødsel eller om det bør gjøres hastekeisersnitt.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 2 og 3

Søkeord: seteleie, keisersnitt