Enkel

SGA-barn

Liten for svangerskapsalder (small for gestational age - SGA). Defineres som vekt under 10 prosentilen ved gitt alder. Er ikke uvanlig hos barn født av mødre som har røykt i svangerskapet.

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Etter fødsel

Søkeord: SGA-barn, lite barn