Enkel

Skade eller støt mot magen

Skade eller støt mot magen i svangerskapet dreier seg vanligvis om uskyldige og ufarlige støt, men noen ganger kan det dreie seg om kraftigere skader. Bilulykker, motorsykkelulykker, vold i hjemmet og fall er de viktigste årsakene til skade eller slag mot magen i svangerskapet.

Den alvorligste følgen av en kraftig skade mot magen til en gravid kvinne, er at morkaken kan løsne. Morkaken er forbindelsen mellom moren og barnet, og opphører denne forbindelsen, opphører også tilførselen av livsviktig næring til fosteret, først og fremst oksygen (surstoff) som transporteres med blodet. Kraniebrudd kan forekomme hos fosteret og er også en alvorlig skade.

Ved livstruende skader av den gravide blir mors overlevelse prioritert - det er samtidig en forutsetning for at det ufødte barnet skal overleve. Ultralyd og eventuelt elektronisk overvåkning brukes for å vurdere fosterets tilstand.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: Alle

Søkeord: skade, støt, slag, traume