Enkel

Skade mot buken

Bilulykker, motorsykkelulykker, vold i hjemmet og fall er de viktigste årsakene til stumpe skader i svangerskapet. Alle gravide som har vært utsatt for en ikke-ubetydelig skade, selv om de har få eller ingen symptomer, bør vurderes medisinsk fordi skaden kan ha forårsaket løsning av morkaken. Ved håndteringen av bukskader hos gravide er det den gravide kvinnen som har førsteprioritet, barnet kommer i andre rekke.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Alle

Søkeord: bukskade, mageskade, støt, kollisjon, bilbelte