Enkel

Søvnvansker i svangerskapet

Nesten 60 prosent av norske barselkvinner har søvnproblemer. En ny, norsk doktorgradsavhandling viser sammenhengen mellom kvinners søvnmønster i barseltiden og depresjon.

De første ukene sover spedbarnet mye, vanligvis 16-20 timer i døgnet. I denne perioden har barnet gjerne ikke noe klart søvnmønster, men dette bedres etterhvert som barnet utvikler seg. Når nervesystem og hormonproduksjon kommer ordentlig i gang, vil skillet mellom dag og natt bli klarere, og barnet vil foretrekke å sove mer om natten. Det går gjerne mange måneder før barnet sover mer enn 5 timer i strekk, men fra seks måneders alder vil barnet gjerne sove ca. tre timer i løpet av dagen, og ca. 11 timer om natten. Alle kan være våkne i korte perioder i løpet av natten, voksne som babyer. Hvis en seks måneder eller eldre baby våkner fem-seks ganger hver natt, kan det dog være nødvendig med tiltak.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 2 og 3

Søkeord: søvnvansker, søvnmangel, søvnproblem,