Enkel

Spinalbedøvelse

Vanligvis foretrekkes epiduralbedøvelse, men enkelte ganger gjøres spinalbedøvelse. Bedøvelsen settes da nærmere ryggmargen enn hva som er tilfellet ved epiduralbedøvelse.

Se mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Fødsel

Søkeord: spinalbedøvelse, spinalanestesi, ryggbedøvelse,