Enkel

Sukker i urinen

Tilfeldig påvist sukker (glukose) i urinen under svangerskapet kan forekomme på grunn av senket nyreterskel og er ikke uttrykk for at det foreligger diabetes. Imidlertid krever et slikt funn videre utredning for å klargjøre omfangen av forstyrrelsen, og om det eventuelt kan foreligge diabetes. Ved påvisning av sukker i urinen (glukosuri) anbefales fastende måling av glukose i urin og blod. Dersom morgenurinen er uten sukker, og det fastende blodsukker er lavere enn 7 mmol/l, er det ikke grunnlag for videre tiltak. Ved fortsatt glukosuri, men fastende blodsukker under 7 mmol utføres såkalt glukosebelastning. Ved fastende blodsukker høyere enn 7 mmol/l har pasienten diabetes og skal henvises til poliklinisk vurdering.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 2 og 3

Søkeord: sukker i urinen, glukosuri,