Enkel

Svangerskapet

Et fullgått svangerskap varer 38 uker fra tidspunktet for befruktningen frem til fødselen. Selv om befruktningen vanligvis skjer halvveis ut i menstruasjonssyklus, blir nedkomstdatoen beregnet ut fra første dag i din siste menstruasjon. Dette gjøres fordi det er umulig å vite hvilken dag egget ble befruktet. Derfor starter tellingen av svangerskapsuker faktisk 2 uker før du ble gravid, og på den måten får svangerskapet en varighet på 40 uker.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: Alle

Søkeord: svangerskap, graviditet