Enkel

Svangerskapsdiabetes

Økt tørste og hyppig vannlating kan være symptomer på svangerskapsdiabetes. Ca. åtte av 1000 gravide får denne tilstanden. Svangerskapsdiabetes oppstår oftest hos personer som fra før har et blodsukker i øvre grenseområde. En del svangerskapshormoner øker blodsukkeret ytterligere.

Ved svangerskapskontrollene undersøkes urinen blant annet for sukker. Dersom det blir funnet sukker i urinen, måles blodsukkeret. Hvis blodsukkeret er høyere enn normalt, har du diabetes. Normalt blodsukker er mellom 3.5 og 8 mmol. Streng kontroll med blodsukker og kosthold, og økt fysisk aktivitetsnivå er vanlige behandlingsmetoder ved svangerskapsdiabetes. Hos de fleste forsvinner svangerskapsdiabetes etter fødselen, men ca. 40 prosent utvikler senere i livet type 2-diabetes.

Les mere her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 2 og 3

Søkeord: svangerskapsdiabetes, diabetes