Enkel

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning eller preeklampsi er en tilstand der den gravide har forhøyet blodtrykk og proteiner i urinen. Ofte ses hevelse (vann) i bena, ødemer, og noen kan ha forstyrrelser i blodlevringen. Tilstanden kan også føre til eklampsi, som er krampeanfall med bevisstløshet hos en gravid.

Svangerskapsforgiftning kan gi symptomer fra de fleste av kroppens organer, men den gravide kan også være helt uten plager - særlig tidlig i forløpet. De vanligste plagene er hodepine, øyesymptomer, kvalme eller magesmerter. Ødemer (hevelser) er ikke alltid til stede.

Svangerskapsforgiftning oppstår hos 2-4% etter uke 20 i svangerskapet og med økende forekomst frem mot nedkomst.

HELLP-syndrom og eklampsi. Er to livstruende tilstander som kan oppstå som følge av svangerskapsforgiftning. Målet med behandling av svangerskapsforgiftning er å forebygge disse tilstandene. Ta straks kontakt med lege dersom du opplever disse symptomene.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 3

Søkeord: svangerskapsforgiftning, preeklampsi, eklampsi, HELLP-syndrom