Enkel

Sykemelding i graviditeten

Graviditeten kan ha sine komplikasjoner, som økt blodtrykk, blødninger og svangerskapsforgift ning – komplikasjoner som kan true fosteret og føre til tidligfødsler. Den gravide kan få bekkenløsning, som gjør enkelte typer arbeid umulig. Hun kan ha plager under graviditeten som kvalme, søvnproblemer og tretthet, smerter i korsryggen, vondt i legger eller føtter eller dovne hender og fingre. I tillegg til slike plager, som kan variere med hvert eneste svangerskap, inntreff er forandringer som alle gravide har felles: den naturlige vektøkningen – den tyngden kvinnekroppen må bære, ikke som en perfekt ryggsekk, men tvert imot over magen – noe som fører til en uvant belastning på skjelett og muskler. De normale svangerskapsforandringene forbereder fødselen. De endrer også arbeidsevnen. De legger beslag på en stor del av kvinnenes kreft er bare til å stå og gå. Men graviditet i seg selv kan ikke kalles sykdom. Det er en annerledes tilstand, men den må ikke nødvendigvis bety sykmelding. Det er andre faktorer enn selve graviditeten som gjør at kvinnen får behov for fravær.

Tåler gravide i dag mindre enn de gjorde før? Er gravide i økende grad blitt sykeliggjorte, eller er det samfunnet som stiller for store krav til gravide kvinner? Professor og overlege Kjell Å. Salvesen tror ikke alle sykemeldingene blant gravide skyldes medisinske årsaker, men han tror likevel at de sykmeldte kvinnene har god grunn til å ikke gå på jobb.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 2 og 3

Søkeord: sykemelding, sykmelding, sykelighet, sykefravær, NAV, trygd,