Enkel

Synsforstyrrelser i svangerskapet

Synsforstyrrelser er uvanlige i svangerskapet, men noen kan oppleve at det flimrer litt for øynene når de for eksempel reiser seg opp litt for raskt. Det kan skyldes at fosteret klemmer mot store blodårer i buken, eller en lav blodprosent, noe som kan gi kortvarige episoder med utilfredsstillende oksygentilførsel til hjernen via blodet.

Svangerskapsforgiftning. Dersom du opplever hodepine, synsforstyrrelser, svært rask vektoppgang (vann i kroppen), kvalme og magesmerter, kan dette være symptomer på svangerskapsforgiftning. Selv om ødemer (hevelser) kan høre med, er ikke det alltid til stede. Svangerskapsforgiftning oppstår i 2-4 prosent av svangerskap.

HELLP-syndrom og eklampsi. Er to livstruende tilstander som kan oppstå som følge av svangerskapsforgiftning. Målet med behandling av svangerskapsforgiftning er å forebygge disse tilstandene. Ta straks kontakt med lege dersom du opplever disse symptomene.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 2 og 3

Søkeord: flimring, synsforstyrrelser