Enkel

Tangforløsning

Tanngforløsning brukes oftest som følge av at fødselen viser for lite framgang. I enkelte tilfeller vil en også hjelpe på fødselen med bruk av tang for å spare mor for veldig store anstrengelser. For eksempel hvis mor har tilstander som gjør at hun ikke kan/bør utsettes for det harde arbeidet en fødsel kan innebære.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Fødsel

Søkeord: tangforløsning, assistert forløsning, tangekstraksjon