Enkel

Ultralyd i svangerskapet

Ultralyd av den gravide livmoren gir pålitelig informasjon om fosteret og kan påvise komplikasjoner til svangerskapet. Den gravide livmoren er ideell for ultralydundersøkelse fordi fostervannet i uterinhulen gir utmerkede betingelser for overføring av lydbølger til fosteret og morkaken. Skadelige effekter er til nå ikke påvist. Nytten av ultralydundersøkelsen er avhengig av undersøkerens erfaring og bare i mindre grad av utstyrets kvalitet.

Ultralydundersøkelse er et tilbud som alle gravide får, og undersøkelsen skjer vanligvis i 18. svangerskapsuke. Det kan være et hjelpemiddel til å bestemme en sikrest mulig dato for fødselen (termin), avklare om det er ett eller flere fostre, og fastlegge hvor morkaken er plassert i livmoren. Vi kan i dag også få informasjon og kunnskaper om fosterets utvikling, kropp og organer. Ultralyd er høyfrekvente, ikke hørbare lydbølger som sendes inn i kroppen. Det vil oppstå et ekko når kroppsvev med ulik tetthet treffes. De ulike ekko gir grunnlag for å framstille et bilde. Bildene tolkes mens ultralydundersøkelsen pågår. Ultralydundersøkelser har vært utført i nærmere 30 år. De undersøkelser som er gjort, har til nå ikke vist skader på foster eller den gravide.

Se mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: 2 og 3

Søkeord: Ultralyd