Enkel

Uteblitt menstruasjon

Er stort sett det svangerskapssymptomet som oppdages først, og som fører til at den gravide velger å ta en graviditetstest. Andre forklaringer kan være graviditet, anoreksi, intensiv trening, bruk av enkelte medikamenter som p-piller, hormonspiral, antipsykotika, for tidlig overgangsalder. Opphør av menstruasjon kan også skje ved underliggende sykdom.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: Før graviditet

Søkeord: amenoré, sekundær amenoré, menstruasjon, uteblitt menstruasjon