Enkel

Utslett i huden i svangerskapet

Elveblest og intens kløe. Utbrudd av elveblestliknende flak og prikker (papler) med eller uten røde hudområder, kan være såkalt "pruritiske urtikarielle papler og plakk i svangerskapet (PUPPP)". Utslettet opptrer først på magen, ofte samtidig med strekkmerker, og av og til er også armer og bein rammet. PUPPP oppstår oftest i tredje trimester. Kløen kan behandles med allergitabletter og kortisontabletter. Utslettet går vanligvis tilbake en til to uker etter fødselen, og er den vanligste hudsykdommen som oppstår i forbindelse med svangerskap.

Vannkopper. Feber og sykdomsfølelse som blir fulgt av et utslett som gjerne starter på brystet og ryggen og sprer seg til ansikt, hodebunn, armer og ben, kan være vannkopper. De aller fleste gravide har hatt vannkopper før de blir gravide, men i de få tilfellene der vannkopper oppstår under graviditeten, bør man kontrollere med blodprøve om det faktisk er vannkopper. Hos gravide kan vannkopper være en alvorlig sykdom som krever sykehusinnleggelse og intensiv behandling. Dessuten kan infeksjonen i første halvdel av graviditeten i sjeldne tilfeller (ca. 2%) medføre alvorlige fosterskader.

Røde hunder (rubella). Tidligere var dette ingen uvanlig virusinfeksjon som kunne oppstå også hos gravide. Infeksjonen kunne i verste fall forårsake alvorlige skader hos fosteret. I våre dager blir alle jenter vaksinert mot røde hunder i skolealderen, og risikoen for å få røde hunder er derfor kun relevant for dem som ikke er vaksinert.

Impetigo herpetiformis. Utslett som oppstår på lårene og i lysken, men som kan spre seg til resten av kroppen, kan skyldes impetigo herpetiformis. Dette er en svært sjelden komplikasjon, som kan oppstå i siste halvdel av svangerskapet. Kroppslige symptomer kan være kvalme, brekninger, diaré, feber, frysninger og forstørrede lymfeknuter. Utslettet består av runde, buete eller flerkantete flekker dekket med små, smertefulle pusspropper (pustler).

Pruritisk follikulitt. Røde, kviseliknende prikker (papler) og sterile pusspropper (pustler) som oppstår på magen, armene, brystet og ryggen, og som ikke klør, kan være pruritisk follikulitt i svangerskapet. Tilstanden er sjelden, og utgjør ingen fare for fosteret. Utløses i andre og tredje trimester, og går som regel over etter fødselen.

Svangerskapspemfigoid er en annen svært sjelden tilstand som kan oppstå i svangerskapet. Lokaliserte kløende papler, plakk og væskefylte små blærer (vesikler) utvikler seg til mer utbredte vesikler eller blemmer (bullae). Vanligvis starter utslettet rundt navlen. Ansiktet, hodebunnen og slimhinnene er som regel ikke angrepet. Det er risiko for fortidlig fødsel og fødsel av små barn, og 5-10 prosent av barna blir født med plagsomme utslett.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: Alle

Søkeord: utslett, flekker, blemmer, prikker, rød, utslett og kløe, smertefulle blemmer