Enkel

Vold og seksuelle overgrep

Vold og seksuelle overgrep oppleves av tre prosent av gravide. Det ser ikke ut til at et svangerskap reduserer forekomsten av vold i parforhold. Kvinner som utsettes for vold og mishandling i svangerskapet, har økt risiko for skader og død og psykiske problemer. Mishandling kan føre til for tidlig fødsel og til økt forekomst av fosterdød. Be legen din om hjelp, spør om hjelp på helsestasjonen, kontakt familievernet, eller oppsøk krisesenter eller politi for hjelp til å komme deg ut av et voldelig parforhold.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Alle

Søkeord: vold, seksuelle overgrep, overgrep,