Nyhetsartikkel

Tidspunktet for å bli mamma - hvilken alder er best?

Hva er den beste alderen for å bli mamma?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Finnes det perfekte tidspunkt for å bli mor? Trolig finnes det ikke noe godt svar på dette, men ifølge Royal College of Obstetrics and Gynecology er det lettest å bli gravid og takle mangelen på søvn i alderen 25 til 30 år. Risikoen for spontanabort og for å få høyt blodtrykk er også minst i denne alderen.

Men hva med å oppdra barn? Hva er den beste alderen for det?

Forskere ved Aarhus universitet i Danmark antyder i en studie fra 2016  at mødre som har passert 35 år, i større grad enn andre oppdrar barn med færre atferdsmessige, sosiale og emosjonelle vansker i en alder av 7 og 11 år sammenlignet med barn av yngre mødre. I en alder av 15 år, var det ingen forskjeller.


I takt med egne følelser

7517-2-hengivenhet-mor-barn.jpg

En naturlig tanke vil kanskje være at eldre kvinner er mer utdannet, har sikrere økonomi og mer stabile forhold enn yngre kvinner - og at nettopp dette forklarer forskjellene i barns utvikling.

Men forskningen antyder at det er mer enn utdanning og økonomi til de eldre mødrene som spiller inn.

Den samme danske studien antyder at eldre mødre er mer moden og i takt med sine følelser og vil dermed være mer tilgivende og fleksibel som foreldre. Den danske studien konkluderte med at eldre mødre (33 år) i mindre grad enn yngre mødre verbalt eller fysisk straffet sine barn. Det var også større sannsynlighet for at de var mer tålmodige i omgangen med barna.

Bedre kognitive evner

En annen studie fra februar i 2017 - denne fra Max Planck Institute - fant ut at barn født av eldre mødre gjorde det bedre i kognitive evnetester enn barn født av yngre mødre.

Forskerne skriver at i motsetning til for 40 år siden, er det større sannsynlighet for at barn født av eldre mødre gjør det bedre på kognitive evnetester enn barn født av yngre mødre. Denne endringen mener forskerne henger sammen med endrede karakteristikker av kvinner som føder barn i eldre alder. Denne studien er publisert i International Journal of Epidemiology.

Forskerne analyserte data fra britiske studier som har pågått over lang tid. Det viste seg at barn som ble født av yngre mødre for 40 år siden, scoret høyere på kognitive tester enn barn født av eldre mødre. Men etter 2001-kullet var dette altså snudd på hodet.

 

Kilder

Referanser

  1. Trillingsgaard T, Sommer D. Associations between older maternal age, use of sanctions, and children’s socio-emotional development through 7, 11, and 15 years. European Journal of Developmental Psychology 2016.dx.doi.org
  2. Goisis A, Schneider D, et.al. The reversing association between advanced maternal age and child cognitive ability: evidence from three UK birth cohorts. Int J Epidemiol 2017.doi.org