Enkel

Tips i svangerskapet

Tips uke 28

  • Bestemmelse av mors blodtype er viktig, særlig for å finne ut om du er Rhesus-positiv eller Rhesus-negativ
  • Dersom du er Rhesus-negativ, er det en sjanse for at barnet er Rhesus-positiv siden bare 15% er negative og 85% er positive
  • Rhesus-negative kan derfor utvikle antistoffer mot barnets blod. Derfor er det viktig å kontrollere om Rhesus-negative danner antistoffer. Det skjer ved blodprøver i uke 28 og uke 36.
Forrige side Neste side