Enkel

Tips i svangerskapet

Tips uke 33

  • De siste 4-8 ukene av svangerskapet foregår det uregelmessige smertefrie sammentrekninger i livmoren.
  • Disse kalles svangerskapsrier eller kynnere. Disse riene er mindre intense enn fødselsriene, det går lengre og mer variabel tid mellom dem, og de varer kortere.
  • Mer regelmessige og intense rier som gir smerter eller som kommer hyppigere enn vært 10.-15. minutt, er ekte rier og tyder på at fødselen kan være i gang.
Forrige side Neste side