Enkel

Tips i svangerskapet

Tips uke 35

  • Seteleie utgjør 3-4% av alle fødsler. Andelen er større ved for tidlig fødsel.
  • Diagnosen stilles når hodet ikke er forliggende ved 36. uke. Det er ikke uvanlig at diagnosen overses.
  • Dersom seteleie konstateres etter 36 fullgåtte uker, henvises du til ultralydundersøkelse, ev. røntgen, ev. forsøk på vending, ev. vurdering av forløsningsmetode.
  • På landsbasis forløses seteleiene vanligvis ved keisersnitt, men det er store forskjeller mellom sykehusene.
Forrige side Neste side