Enkel

Tips i svangerskapet

Tips uke 36

  • Fosterets hodet skal normalt feste seg i bekkeninngangen to eller flere uker før fødselen hos førstegangsgravide.
  • Hos flergangsgravide fester hodet seg ofte ikke før tidlig i fødselen.
  • Førstegangsfødende vil bli henvist til spesialist ved høytstående hode etter utgangen av uke 37. Det tas ultralyd og ev. røntgen for å vurdere om bekkenet er trangt.
  • Selv om bekkenet skulle være trangt, vil de fleste fødsler forløpe normalt fordi bekkenet tøyes/vides ut under selve fødselen.
Forrige side Neste side