Enkel

Tips i svangerskapet

Tips uke 40

  • Svangerskapet er fullgått! Om du ikke har født enda, så er du ikke alene om det.
  • Bare rundt 5% føder på den beregnede termindagen.
  • En normal fødsel kan inndeles i tre faser: Åpningsfasen der riene blir stadig sterkere og barnet skyves stadig lengre ned mot fødselsåpningen. Utdrivningsfasen der du ved hjelp av pressrier føder barnet. Etterbyrdsfasen der livmoren kvitter seg med morkaken.
Forrige side Neste side