Enkel

Tips i svangerskapet

Tips uke 41

  • Et svangerskap defineres som overtidig fra dag 294 - det vil si 42 fullgåtte uker (42+0).
  • Andelen kvinner i Norge som fødte i svangerskapsuke 42 var 10% i 1996, og 6% i 2008.
  • Det anbefales at alle gravide får tilbud om kontroll i spesialisthelsetjenesten i uke 41.
  • Det tilstrebes at alle kunstig igangsatte fødsler (induksjoner) bør være startet senest på dag 294 (uke 42+0).
Forrige side Neste side