Nyhetsartikkel

Trening hindrer ugunstig vektøkning i svangerskapet

En stor andel norske kvinner går langt mer opp i vekt enn det som er anbefalt. En doktorgradsavhandling fra Norges Idrettshøgskole viser nå sammenhengen mellom vektoppgang og fysisk aktivitet.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Antall overvektige kvinner har økt de siste årene, og parallelt med dette øker også andelen barn med høy fødselsvekt. Samtidig vet vi at overvektige kvinner har økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet.

Lene Haakstad
Lene Haakstad

Lene A. H. Haakstad ved Norges Idrettshøgskole har i sin studie "Physical activity and weight gain during pregnacy", sett på sammenhengen mellom fysisk aktivitetsnivå, vektøkning hos mor, barnets fødselsvekt og svangerskaps- og fødselskomplikasjoner.

- Da jeg startet dette arbeidet, fantes det ingen tall om fysisk aktivitet knyttet til vektøkning hos gravide kvinner i Norge, sier Haakstad til NHI.no.

Hun tror kvinner i liten grad blir opplyst om hva som er optimal vektøkning i svangerskapet.

- Gravide kvinner får opplysning om å ta folsyre og slike ting, men opplysninger om vektøkning og trening er ikke en god nok del av svangerskapsomsorgen, sier hun.

To studier

Haakstad har valgt å fokusere på dette temaet siden mange kvinner har en uheldig vektøkning under svangerskapet. Tall fra andre studier viser et 40 prosent av normalvektige og 60 prosent av overvektige går opp mer i vekt enn internasjonale anbefalinger. Dette medfører økt risiko for både mor og foster, blant annet økt fødselsvekt hos barnet, høyt blodtrykk og svangerskapsdiabetes hos mor.

Derfor blir det viktig å regulere vektøkningen slik at kvinnen ikke går opp mer i vekt enn anbefalt.

Haakstad har gjennomført to studier. Den første var en kartleggingsstudie - siden det finnes lite tallmateriale på dette i Norge. Målet var å se hvor mange kvinner som hadde en for stor vektøkning og om dette hadde en sammenheng med fysisk aktivitet og trening. Kvinnene som deltok, besvarte et spørreskjema i siste del av svangerskapet.

- Den første studien viser at mange går mer opp i vekt enn det som er anbefalt. For overvektige er det anbefalt å ikke øke vekta mer enn 11,4 kilo. For normalvektige, er det anbefalt å ikke gå mer opp enn 15,9 kilo, sier hun.

Resultatene viste at kvinner trente mindre, med lavere intensitet og brukte i det hele tatt mindre tid på fysisk aktivitet gjennom graviditeten. Svarene fra spørreskjemaet viser at kvinner som ikke trener mens de er gravide, mangler rollemodeller som vektlegger fysisk aktivitet. Samtidig var det kvinner som var aktive før graviditeten som hadde størst sannsynlighet for å fortsette med det i svangerskapet.

En analyse av svarene viser at 19 prosent drev ingen fysisk aktivitet før de ble gravide, mens i tredje trimester var tallet økt til 53 prosent. For de kvinnene som trente, ble både intensitet og treningsmetode endret i løpet av svangerskapet.

Bare 11 prosent trente regelmessig i tredje trimester. De som trente, begrunnet dette med at trening øker fysisk velvære, og med ønske om å redusere svangerskapskomplikasjoner.

Svarene fra spørreskjemaene viste at det var en sammenheng mellom uheldig vektøkning og mangel på fysisk aktivitet og trening, men om vektøkningen er en tendens som har økt over tid er usikkert.

Den andre studien til Haakstad gikk videre på resultatene fra den første i en intervensjonsstudie. Her ble kvinner tilfeldig trukket ut til enten å trene eller gå til kontroll.

Neste side